Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Bude válka v Kosovu?

19. 01. 2017 9:09:09
Celá řada evropských politologů je toho názoru, že v případě Kosovanů nelze mluvit o dříve prokla­movaném právu na sebeurčení, protože žádný kosovský národ není.

Jsou pouze kosovští Albánci a kosovští Srbové, přičemž albánský národ již realizoval své právo na sebeurčení v Albánii. Nicméně předsedové vlád Srbska a Kosova v srpnu 2015 podepsali dohodu o hlubší integraci Srbů žijících na území Republiky Kosovo. Srbská menšina žije hlavně na severu Kosova, kde podle srbského premiéra Vučiće na základě sjednané dohody dostala více pravomocí, včetně tzv. práv srbských obcí. Fi­nální setkání premiérů Aleksandara Vučiće a Isy Mustafy proběhlo za účasti šéfky unijní diplomacie Federicy Mogheriniové, podle níž sjednaná dohoda oběma státům umožnila nastoupit „evropskou cestu". Tou dobou také Kosovo schvalovalo změnu ústavy, umožnující vznik trestního tribunálu, který by se při řešení válečných zločinů měl zabývat i povražděnými stovkami srbských civilistů na území Kosova a obchodováním s lidskými orgány. "Zjistit pravdu o některých obviněných během války a po ní je těžkým úkolem, který musíme řešit," uvedl k tomu kosovský premiér Isa Mustafa. Nakonec však zůstalo jen u planých slibů, přičemž řada západních novinářů v této souvislosti zmiňuje fakt, že Kosovská osvobozenecká ar­máda (UÇK) představovala organizaci, která svoje aktivity financovala z výnosů trestné činnosti. Tato skutečnost vedla k tomu, že z pohledu mezinárodního společen­ství je UÇK spojována s organizovaným zločinem.

V minulých dnech nás snad všechny sdělovací prostředky informovaly o tom, jaké pozdvižení vyvolal v Kosovu vlak v srbských národních barvách, který byl údajně v rámci dříve dohodnutých práv srbských obcí vypraven z Bělehradu do Kosovské Mitrovice, aby se před hranicemi nakonec otočil. Jízdu vlaku do Mitrovice totiž měla srbská strana zastavit ve městě Raška na základě informací, podle nichž kosovské speciální síly plánovaly za hranicí zaminovat trať a zatknout strojvůdce. Interiér vlaku byl vyzdoben motivy pravoslavných památek, přičemž exteriér vlaku nesl nápis „Kosovo je Srbsko” ve dvaceti jazycích. Srbové viděli a dodnes patrně vidí Kosovo jako posvátné místo, kde srbský národ bojoval s Turky ve známé bitvě na Kosově poli v červnu roku 1389. Stejně tak je Ko­sovo místem, kde se nachází množství kulturních památek, především církevního rázu, na které si Srbové vždy činili nárok.

Při rozhovoru pro agenturu Reuters v reakci na tuto událost kosovský prezident Hashim Thaçi pro­hlásil, že Srbsko má v plánu vyprovokovat Kosovany a vytvořit tak záminku pro vojenský zásah, po kterém by mohlo anektovat severní část Kosova. „Srbským záměrem je použít tento vlak, který dostali darem od Ruska, nejprve k tomu, aby odřízli severní část Kosova a poté, aby ho připojili k Srbsku. Jde o krymský model," prohlásil Thaçi. Podle srbského prezidenta Tomislava Nikoliće nao­pak kroky Kosovanů nasvědčují tomu, že Kosovo hodlá rozpoutat vojenský konflikt s Bělehradem. Současné vy­ostření vztahů mezi Srbskem a Kosovem v našem tisku okomentovala řada novinářů. Ovšem jinou zásadní událost, vážící se k srbsko-kosovským vztahům, ke které došlo ve Francii, čtenářům komentátoři taktně zamlčeli.

Jak o tom informovala agentura Reuters, zatkla francouzská policie před čtrnácti dny (ve středu 4. ledna) Ramuše Haradinaje, jenž svého času zastával funkci premiéra Kosova. Francouzi na základě mezi­národního zatykače Haradinaje zatkli na letišti, přestože se prokazoval diplomatickým pasem. K jeho zatčení sice došlo již v červnu 2015 ve Slovinsku, avšak díky silnému diplomatickému tlaku byl slovinskými úřady po dvou dnech propuštěn na svobodu. Zde původní článek Reuters:

http://www.reuters.com/article/us-france-kosovo-idUSKBN14O24N?il=0

Ramuš (Ramush) Haradinaj, jako bývalý velitel Kosovské osvobozenecké armády, v albánštině Ush­tria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), čelil obviněním z válečných zločinů před Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu (ICTY). Byl obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopouštěl jako velitel jednotky UÇK, jež znásilňovala ženy, unášela, mučila a vraždila své odpůrce, a to nejenom Srby a Romy, ale i Albánce, kteří neprojevovali dostatek ochoty s UÇK spolupracovat, nebo je podezřívala z kontaktů se Srby. V roce 2005 sice Haradinaj dobrovolně odjel do Haagu, ovšem ještě téhož roku se v tichosti odtud vrátil domů. V Kosovu pak navázal úzké, osobní kontakty s dánským protektorem OSN Sørenem Jessen-Petersenem, což bylo v roce 2008 kritizováno jako součást korupce, která měla bránit vyšetřování jeho zločinů proti srbským civilistům. Bývalá hlavní žalobkyně ICTY Carla del Ponte ve své zprávě uváděla, že Petersen a další úředníci OSN „nespolupracovali při vyšetřování obvinění proti Haradinajovi“. Některé pasáže z haagské ob­žaloby, pro které si Haradinaj vysloužil přezdívku Kosovský řezník, se objevily na internetu. „Nejprve jedné ze zadržených osob uřízli nos, řezali je do krku, paží a stehen, vtírali sůl do jejich zranění, za­šívali jim rány jehlou, zabalili tři muže do ostnatého drátu, ostny z drátu vrazili do masa pomocí ‚ná­strojů‘, poté je přivázali za motorové vozidlo a táhli je, dokud nezemřeli,“ cituje Wikipedie ze spisu obžaloby.

Haagský tribunál při posledním jednání Haradinaje osvobodil pro nedostatek důkazů, zapříčiněný absencí očitých svědků. Těch bylo původně dost, během procesu však docházelo k jejich podivným úmrtím. Dle žalobce Vladimira Vukčeviće bylo během procesu s Haradinajem zavražděno 19 svědků obžaloby, díky čemuž pak zbytek svědčících osob odmítal před haagským tribunálem vypovídat. "Ha­radinajovy metody jsou známé, používá je každá mafie. Nejprve přijde upozornění, pak pokus o uplácení, později výhrůžky a nakonec vražda. V tomto případě to dospělo až k zabíjení, což zbylé svědky přimělo se stáhnout," prohlásil žalobce Vukčevič. Kosovský Albánec Shefquet Kabashi dokonce odmítal svědčit i pouhým prostřednictvím telemostu z New Yorku. Kabashi u soudu prohlásil: „Nechci ochranná opatření, protože ve skutečnosti taková účinná opatření neexistují; existují jen uvnitř této soudní síně, nikoli venku.“

Po jednostranném vyhlášení nezávislosti Republiky Kosovo (albánsky Republika e Kosovës) ze dne 17. února 2008 se jejím prv­ním pre­miérem stal velitel povsta­lecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), jinak též kosovskoalbánský politik Hashim Thaçi. Jako exministr zahraničí a expre­miér se Thaçi v loňském roce, konkrétně 7. dubna 2016, stal i prezidentem Kosova. A i když se u nás o tom moc nepíše, mnohé noviny a časopisy v zahraničí nezapomínají na to, že tento po­litik nebyl zapleten jen do etnických čistek na území Kosova, ale i do obchodu s lidskými orgány. Zdá se to být neuvěřitelné, že ještě na přelomu 20. a 21. století mohl někdo zabíjet lidi proto, aby zobchodo­val jejich orgány. Jenže zločinecké organizace se nevyhýbají žádným kšeftům, které by jim mohly přinášet zisky. A obchodu s lidskými orgány se nevyhýbala ani Kosov­ská osvobo­zenecká ar­máda (UÇK), tedy ozbrojená organizace kosov­ských Al­bánců.

V roce 2008 byl Thaçi obviněn Car­lou del Ponteovou, tehdejší žalobkyní Mezinárodního tribunálu v Haagu pro zločiny spáchané v bývalé Jugo­slávii (ICTY), že roku 1999 osobně organizoval únos nejméně tří stovek kosov­ských Srbů, odvleče­ných do Albánie, kde jim byly lékaři odebírány životně důležité orgány, které pak obchodníci prodávali zá­jemcům z Evropy a ze zámoří. Hashim Thaçi byl sice svého času za­tčen, ale záhy zas propuštěn, neboť díky svým kontaktům a laxnosti me­ziná­rod­ního společenství v potí­rání válečných zločinů spáchaných kosovskými Albánci se před Mezi­národní tri­bunál v Haagu ne­dostal. Tak mohl ve funkci premiéra Kosova nerušeně působit od za­čátku roku 2008 až do pro­since roku 2014. A to i přesto, že v prosinci 2010 Dick Marty, jako zpra­vodaj Komise EU, předal Radě Evropy zprávu o nezákonném obchodování s lidskými orgány v Kosovu, organizova­ném vůdcem UÇK a kosovským premiérem Hashimem Thaçim, kdy oficiální zpráva do­kládala za­pojení kosovského premiéra do "mafiánské sítě“, která zabíjela zajatce s cílem prodat je­jich orgány na černém trhu.

Hashim Thaçi, jemuž se dostalo přezdívky „Nedotknutelný“, si už jako velitel UÇK získal náklonnost vlivných západních politiků. Především bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, který přemluvil tehdejšího šéfa Bílého domu Billa Clintona k vojenskému zásahu vůči Jugoslávii, ale oslnil i Made­leine Albrightovou, Clintonovu šéfku diplomacie. Mezi významné sponzory pana „Nedotknutelného“ během ko­sovské války v roce 1999 a makedonské války v roce 2001 patřila zločinecká skupina vedená Mehmetim Nazarem, žijícím v Texasu. Není tedy divu, že americký časopis Foreign Policy k tomu poznamenal: „Gangsteři, kteří vládnou Kosovu, vděčí za svou moc USA.“ A není bez zajímavosti, že tajné depeše NATO, které se dostaly do rukou redaktorů britského deníku The Guardian, označovaly Thaçiho za velkou rybu „ve strukturách zločineckého podsvětí“.

Ovšem přes všechna tato fakta bychom dle našich novinářů z dalšího vývoje srbsko-kosovských vztahů neměli mít obavy: vždyť i v tom Kosovu nám „pravda s láskou“ zvítězily.

POST SCRIPTUM

Zpráva ČTK ze 12. ledna: Francouzský soud nařídil propustit z vazby někdejšího velitele kosovských povstalců a bývalého kosovského premiéra Ramushe Haradinaje. Ve Francii byl zatčen na základě srbského zatykače. Odvolací soud v Colmaru současně rozhodl, že Haradinaj musí zůstat ve Francii, dokud se nerozhodne o srbské žádosti o jeho vydání. Srbsko považuje Haradinaje, který byl v letech 2004 a 2005 kosovským premiérem, za válečného zločince. Viní ho mimo jiné z odpovědnosti za vraždy, pronásledování, znásilňování a kruté zacházení se srbskými, romskými a také albánskými civilisty, které separatisté označili za kolaboranty se Srby.

Autor: Karel Wágner | čtvrtek 19.1.2017 9:09 | karma článku: 38.52 | přečteno: 1908x

Další články blogera

Karel Wágner

Na geopolitické šachovnici je i zemní plyn

Summit dvaceti nejvyspělejších zemí světa G20 se tento týden uskuteční v Hamburku, kam přiletí i Donald Trump.

3.7.2017 v 9:09 | Karma článku: 17.41 | Přečteno: 349 | Diskuse

Karel Wágner

Proč se v té Sýrii vlastně válčí?

Za každým větším ozbrojeným konfliktem vždy stojí boj o politický vliv a kont­rolu zdroje velkých příjmů.

23.6.2017 v 9:09 | Karma článku: 31.85 | Přečteno: 1285 | Diskuse

Karel Wágner

Otevřený dopis francouzskému prezidentovi

Aneb jak se nám ty syrské BÍLÉ PŘILBY, díky analýzám jejich svědectví, začaly ukazovat ve zcela novém světle.

18.5.2017 v 9:00 | Karma článku: 34.08 | Přečteno: 1624 | Diskuse

Karel Wágner

Kdo nám čůrá na hlavy?

Politika je svinstvo, říkával francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Ovšem největší svinstvo představuje poli­tika, která stojí za ozbrojenými konflikty.

11.5.2017 v 9:09 | Karma článku: 22.49 | Přečteno: 827 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Tomáš Vodvářka

Začíná hon na čarodějnice?

Jakýsi spolek Naštvané matky zveřejnil na sítích tvář a jméno advokátky, která zastupuje muslimskou dívku v jejím sporu se státem ohledně nošení hidžábu.

19.9.2017 v 13:00 | Karma článku: 15.06 | Přečteno: 354 | Diskuse

Rostislav Říha

Bouráme sochy, abychom zapomněli. Mariánský sloup i Stalina.

Myslím, že sochy poplatné minulým režimům se bourat neměly. Mrzí mě i to, že se přejmenovávají náměstí. Jsem přesvědčen, že to vede k tomu, že si přestáváme pamatovat minulost a činí nás to méně zodpovědnými vůči budoucnosti.

19.9.2017 v 12:15 | Karma článku: 6.34 | Přečteno: 180 | Diskuse

Miroslav Urubek

Zřejmě nazrává čas vyměnit spodní prádlo

Chtěl jsem napsat něco zásadního k výročí úmrtí tatíčka Masaryka, ale vše už bylo podle mne řečeno, propráno a odhaleno. Sice naše politická scéna si na můj vkus připomínala výročí dost vlažně, ale co už. Napíšu něco o krabičkách.

19.9.2017 v 11:22 | Karma článku: 12.46 | Přečteno: 431 | Diskuse

Ladislav Větvička

Česky protektorat?

To by mě kura zajimalo, co maju zas ti Germani za lubem. Mohli byste řict, že o nic nejde, je to enem taky lingvistycky detail. Ale my synci z Poruby dobře vime, že detail u Germana može byt velice nebezpečny.

19.9.2017 v 11:11 | Karma článku: 38.23 | Přečteno: 1804 | Diskuse

Iva Apanasenková

Uberománie a taxikologie

Už zase stávkovali taxikáři proti službě Uber. Neměl by jim někdo už konečně vysvětlit, že maso v cukrárně nikdy nedostanou? A to ani kdyby tam nocovali a cukráře utloukli rakvičkama. Pravidla přeci netvoří samotní řidiči Uberu...

19.9.2017 v 10:16 | Karma článku: 22.00 | Přečteno: 462 | Diskuse
Počet článků 238 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2752
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.