Anomální jevy

Karel Wágner

Ochrana před účinky elektromagnetického smogu ?

Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., vedoucí Katedry materiálového inženýrství z Technické univerzity v Liberci nám na jaře letošního roku ve sdělovacích prostředcích představil oblečení, které nás má díky novým technologiím chránit před elektromagnetickým smogem.

17.6.2014 v 8:58 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 4797 | Diskuse

Karel Wágner

Ohýbání vidliček a lžic

Ve sdělovacích prostředcích často vzpomínaný Uri Geller, který se narodil v Izraeli, kam se po více než čtyřiceti letech života v zahraničí letos vrátil, měl už v sedmi letech pouhým pohledem zastavit a ohnout ručičky hodinek, v osmi měl poprvé údajnou sílou vůle zlomit lžíci. V tela­vivském tele­vizním studiu předvedl jeho mentální ohýbání lžic a vidliček poprvé roku 1970. Netrvalo dlouho a jeho popularitu v Evropě i Ame­rice pak odstarto­valo vystoupení v pořadu Hovory s Davi­dem Dim­bleyem, odvysí­la­ném televizní stanicí BBC.

2.5.2014 v 9:09 | Karma článku: 22.16 | Přečteno: 8035 | Diskuse

Karel Wágner

Neuvěřitelné skutečnosti

V zahraničních internetových knihkupectvích se mezi žádané tituly opět řadí kniha o jávském akupunkturistovi Changovi, kterou napsal řecký instruktor bojových umění Kosta Da­naos. Kniha sice vyšla už v červnu 2000, ale další vlnu zájmu o tento knižní titul vyvolala poslední dobou znovu diskutovaná videonahrávka, která se objevila na YouTube.

17.4.2014 v 9:09 | Karma článku: 13.89 | Přečteno: 1158 | Diskuse

Karel Wágner

Objevíme dříve již objevené ?

Nová kniha uznávaného historika a fotografa prof. Johna R. Stilgoea z Harvardu, která se objevila v zahraničních internetových knihkupectvích, přináší hluboký, avšak jedinečně osobní pohled na historii fotografie. Podle recenzentů rozvrací prof. Stilgoe konvence, když ve své práci přesta­vuje fascinující svět fotografie prodchnutý fantazií, tajemstvím a sexualitou.

7.4.2014 v 9:09 | Karma článku: 10.96 | Přečteno: 771 | Diskuse

Karel Wágner

Vnímání neviditelného světla

Pod ultrafialovým světlem se obecně rozumí oblast elektromagnetického spektra o vlnových délkách 100-400 nm, tedy s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Toto zá­ření objevil německý fyzik Johann Wilhelm Ritter už v roce 1801, kdy ho nazval "dezoxidačním" světlem.

31.3.2014 v 9:08 | Karma článku: 23.16 | Přečteno: 2406 | Diskuse

Karel Wágner

Podivuhodné chiméry

Není tomu tak dlouho, co Mel Staplesová z Kingston Beach v jižní Tasmánii poslala svého osmiletého synka do zahrady za domem, aby tam natrhal pár jablek. Když se vrátil syn ze zahrady, objevila mezi jím načesanými jablky něco, co se zdálo odporovat zdravému selskému rozumu.

24.3.2014 v 9:09 | Karma článku: 22.85 | Přečteno: 2325 | Diskuse

Karel Wágner

Bláznivá hypotéza

Pokud se máme i nadále zabývat problematikou dosud neobjasněného fenoménu zvaného „star jelly“, měli bychom ho nějak definovat. U tohoto přírodního úkazu dosud nevíme čím je, ale můžeme se pokusit udělat si jasno v tom, čím není. Neboť za substanci, nazývanou hvězdné želé, se dosud považuje mnoho různých věcí, lišících se nejen svým původem, ale i svou strukturou a svými vlastnostmi.

25.2.2014 v 9:09 | Karma článku: 16.24 | Přečteno: 1064 | Diskuse

Karel Wágner

Záhada spadlá z nebe

"Největší tragédie vědy je, že ošklivá fakta zabíjejí krásné hypotézy". THOMAS HENRY HUXLEY

24.2.2014 v 9:09 | Karma článku: 18.13 | Přečteno: 2684 |

Karel Wágner

Zárodky mimozemšťanů

Vše se odehrálo v lednu 2012. Steve Hornsby z Bournemouthu byl zrovna na cestě do ga­ráže, když se na tmavé obloze objevil mrak žluté barvy. Tento meteorologický jev se proměnil v krátký záchvěv bouřky s krupobitím. Hornsby seběhl z cesty a postavil se pod převis střechy ke zdi ga­ráže, aby se ukryl před přeháňkou, ale za necelé dvě minuty bylo po všem.

4.2.2014 v 12:00 | Karma článku: 11.71 | Přečteno: 953 | Diskuse

Karel Wágner

Není déšť jako déšť

V různých koutech světa byla již zaznamenána řada případů, kdy v přeprškách napadalo na zem všeli­jaké ovoce nebo semena, ale i myši, hadi, ryby, nebo i žáby, přičemž poslední zdokumen­tovaný případ „žabího deště“ v Evropě se ode­hrál v neděli 5. června 2005 v městečku Odžaci v severo­západním Srbsku. Ovšem nejčastěji k po­divnému „dešti žab“ dochází v Austrálii, kde badatelé ve 20. století zaznamenali rekord­ních 53 výskytů tohoto fenoménu.

3.2.2014 v 9:09 | Karma článku: 16.76 | Přečteno: 1181 | Diskuse

Karel Wágner

Všichni jíme mutanty

Podle některých internetových článků z českých i zahraničních serverů nás ohrožují gene­ticky modifikované plodiny způsobující u savců rakovinné bujení, což dokládají šokující záběry nádorů na tě­lech laboratorních zvířat. Jde o podobnou situaci, jako když jsme se před pár lety z inter­netu dozvídali, že mezi běžně u nás konzumovanými potravinami se nacházejí i mutanti, za je­jichž vznikem stálo škodlivé záření.

24.1.2014 v 9:09 | Karma článku: 22.63 | Přečteno: 1804 | Diskuse

Karel Wágner

Tajemné GMO

Vzhledem k současnému vývoji se o téma geneticky modifikovaných organismů, pro laiky často v mnoha ohledech příliš složité a ta­jemné, s největší pravděpodobností začnou v dohledné době více zajímat redakce všelijakých novin a časo­pisů. To ale můžeme předpokládat, že se pak také v řadě článků objeví nejen rozporuplné ná­zory a postoje, ale i všelijaké komolení v duchu známého rčení - hodinky, jako holinky, oboje se natahuje. A tak si zkusme povědět něco o geneticky modifikova­ných organismech a gene­ticky modifikova­ných plodinách a potravinách i o je­jich zavá­dění na náš trh (kde na chvilku odbočíme k ší­leným krávám) tak, aby se mohli čtenáři z řad naprostých laiků v houští nejčastěji jim podáva­ných in­formací alespoň trochu vyznat.

20.1.2014 v 9:39 | Karma článku: 21.06 | Přečteno: 1689 | Diskuse

Karel Wágner

O čtení DNA Ježíše Krista

Až do šedesátých let minulého století bylo našimi předky slaveno 1. ledna Obřezání Páně, svá­tek již pozapomenutý. Tak se tu před námi rýsuje zajímavé téma, veskrze novoroční, s celou řadou nových, překvapivých souvislostí. Ty ovšem bude třeba pojednat, jak se u nás říká, hezky od pod­lahy...

1.1.2014 v 9:09 | Karma článku: 26.98 | Přečteno: 2809 | Diskuse

Karel Wágner

Děravé krávy

Popravdě řečeno, toto téma je pro laiky šokující. A milovníkům zvířat z fotografií a videore­portáží, umístěných na YouTube, běhá mráz po zádech. Což je také jeden z důvodů, proč se u nás o „can­nulated cows“, tedy o kanylovaných krávách, ve sdělovacích prostředcích ještě nemluví.

27.12.2013 v 9:09 | Karma článku: 40.72 | Přečteno: 87188 | Diskuse

Karel Wágner

Jak mimozemšťané valí svá kukadla

Pokud máme věřit bulvárním plátkům, tak nám každým rokem zanechávají vesmířané všelijaké kruhy v zemědělských plodinách. Ovšem kam se na naši civilizaci ti záhadní mimozešťané hrabou. Je sice pravda, že ještě nedokážeme v korábech putovat mezi hvězdami, zato však kruhy umíme dělat jak se patří, setsakra veliké. Naše kruhy, na rodíl od těch jejich mrňavoučkých, si mohou klíďo píďo z oběžné dráhy vyfotit. A ty fotky si strčit... No klobouk asi nemají, tak třeba za žábru, nebo klasicky prostě a jednoduše za rámeček.

16.12.2013 v 9:09 | Karma článku: 19.31 | Přečteno: 1751 | Diskuse

Karel Wágner

Obrazy v rýžových polích

Každým rokem se ve sdělovacích prostředcích objevují fotografie zdánlivě záhadných obrazců v obilí a jiných zemědělských plodinách. Pole evropských a amerických zemědělců každým rokem na­vštěvují nerůznější performeři, kteří zde dávají vzniknout složitým, tajemným obrazcům, nejčas­těji nazývaným agrosymboly a piktogramy.

14.12.2013 v 9:29 | Karma článku: 17.87 | Přečteno: 1044 | Diskuse

Karel Wágner

Tajemné obrazce na sněhu

Tak nám začalo na horách sněžit, paní Müllerová ! Všechna ta úroda z lánů pana Babiše je už pěkně ve stodole a strniště zaoraná... To se mohou ty důmyslné obrazce všelijakých rozměrů a forem, mudrlanty zvané piktogramy, začít zas přesouvat z polí na zasně­žené pláně. Nedá se holt svítit, paní Müllerová, až do příštího jara těm agrosymbolům odzvonilo...

13.12.2013 v 9:59 | Karma článku: 21.75 | Přečteno: 3806 | Diskuse

Karel Wágner

Záhada kavkazské Zany

V padesátých létech minulého století se v sovětském Rusku objevily ve sdělovacích prostředcích zprávy o výskytu podivného tvora, považovaného za určitou formu Yetiho či dnešního severoame­rického Bigfoota, v oblasti Kavkazu nazývaného Almast či Kaptar.

3.12.2013 v 9:09 | Karma článku: 24.23 | Přečteno: 2408 | Diskuse

Karel Wágner

Existence záhadného zvířete potvrzena !

V posledních několika letech se šířily internetem zprávy o výskytu neznámého zvířete zvaného Chupaca­bra (El chupacabras), tedy v češtině „čupakabra“, opředeného všelijakými pověrami a mýty. Název ču­pakabra má původ ve španělských výrazech („chupar“ značí „vysávat“, „cabra“ značí „koza“), tedy v doslovném překladu „čupakabra“ značí cosi jako „vysávač koz“. Neboť tvor zvaný čupakabra je obviňo­ván z toho, že z jím zabitých zvířat vysává krev.

15.11.2013 v 8:08 | Karma článku: 15.24 | Přečteno: 3530 | Diskuse

Karel Wágner

Chcete vidět živého Bigfoota ?

Záhadný tvor, který by se měl podle entuziastů vyskytovat v bažinách na jihu Floridy, nazývaný Skunk Ape, Swamp Ape, Stink Ape, Florida Bigfoot, Myakka Ape, nebo také Myakka Skunk Ape, nebo prostě jen Bigfoot (americká obdoba Yetiho), byl údajně polapen. Ne sice na Floridě, ale v baži­nách státu Mississippi. A ne do sítí, ale prostřednictvím autentického videa, které není fa­lešné ve smyslu nějakých digitálních triků a animací.

4.11.2013 v 9:09 | Karma článku: 13.50 | Přečteno: 907 | Diskuse
Počet článků 245 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2892
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz