Jak server iDNES propagoval marihuanu

10. 08. 2015 12:00:00
O tom, že všelijaké sluníčkáře hodně lidí u nás nemusí, není třeba se rozepisovat. Je ale za­rážející, že řada lidí vyčítá sluníčkářům užívání drog.

Ne že bych zrovna já byl příznivcem aktivistů z neziskovek nebo z HateFree, nabádajících nás k přijímání co největšího počtu imigrantů, označovaných za sluníčkáře. Ale jak jsem se přesvědčil, nedůvěra vůči těmto mladým aktivistům se začala promítat do všelijakých předsudků našich spolu­občanů, po svých zkušenostech alergických na levicová hnutí. Nemají je rádi ani štamgasti z jedné pražské restaurace, kam jsem minulý týden zavítal. Ti mi zde vítězoslavně oznámili, že našli důkaz užívání drog mladými sluníčkáři na demonstracích. Přičemž se mne snažili také přesvědčit, že server iDNES, kde publikuji na blogu své články, svým protěžováním sluníčkářů a některými fotografiemi z jejich demonstrací ve skutečnosti popularizuje kouření marihuany.

Jednalo se o článek „V Ostravě se demonstrovalo kvůli běžencům, policie zadržela šedesát lidí“, na iDNESu zveřejněný 25. července 2015, kde ve fotogalerii štamgasti našli snímek, jenž nese popisku: Akce zastánců uprchlíků v Ostravě. Tento snímek s mladými aktivisty z HateFree či snad z konsorcia zastřešujícího 18 nevládních organizací bojujících za práva imigrantů, měl podle štam­gastů jasně dokazovat, že tahle „sluníčka“ hulí marihuanu. Směšná na celé věci byla především skutečnost, že na konzumenty zakázané návykové látky dštili oheň a síru uživatelé jiných škodlivých návykových látek, totiž ti co pijí al­kohol a inhalují tabákový dým. Kdo si však uvědomí všechny souvislosti a případné dů­sledky takovéto kauzy, tomu zmrzne úsměv na rtech.

Samo užívání, tedy aplikace (kouření, šňupání, nitrožilní aplikace, vdechování) zakázaných návy­kových látek není v ČR protiprávní, což vlastně znamená, že se svým tělem si v případě aplikace může každý dělat téměř vše, co se mu zlíbí nebo co ho napadne. Trestné je však držení zakázané návykové látky, kdy v případě malého množství pro vlastní potřebu se jedná o přestupek, v případě množství většího jde pak o trestný čin. Pokud se hovoří o nejčastějších návykových látkách v ČR, které jsou na seznamu zakázaných látek (Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.), jedná se o marihuanu, pervitin (metamfetamin) a extázi (amfetamin). Přičemž odborníky nejvíce diskutovanou bývá otázka, nakolik vlastně ta která látka poškozuje lidské zdraví. Žebříček škodlivosti návykových lá­tek nedávno zveřejnil britský lékařský časopis Lancet, kde jako nejškodlivější z průzkumu vychází heroin, na druhém místě je kokain a na třetím barbituráty. Legální drogy jako alkohol a tabák ob­sadily 5. a 9. místo, čímž předstihly marihuanu a extázi.

To, že marihuana u nás patří do seznamu zakázaných látek, je obecně známo. Můžeme s tím souhlasit nebo ne, náš postoj je však irelevantní při dodržování platných zákonů. Jistou benevo­lenci bychom měli nacházet v tom, že pokud občan našeho státu na veřejnosti vykouří jointa či ci­garetu obsahující marihuanu, tedy látku s obsahem THC vyšším než 0,3%, jedná se o pouhý pře­stupek (§ 30 písm. j) zák. č 200/90 Sb., kdy má policista na místě uložit blokovou pokutu nebo po­stoupit věc do správního řízení (§ 34 zák. č. 273/2008 Sb.). Tedy držení drogy v malém množství je vždy posuzováno jako přestupek (§ 30 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb.), kde hrozí maximální pe­něžitá pokuta do 15 000 Kč (která je ve skutečnosti menší než nově stanovené pokuty za opako­vané přestupky proti občanskému soužití a veřejnému pořádku). Ovšem v případě, že se jedná o množství drogy (zde marihuany) větší než malé, jedná se již o trestný čin podle § 284 trestního zá­koníku.

Zdánlivě úsměvná situace bývá o to závažnější, že se mohou ve skupině kuřáků marihuany vy­skytovat i osoby mladší 18 let. Pak na „sdílení jointa“ bývá nahlíženo jako na předání drogy a to osobě mladší 18 let, na což se vztahuje § 283 trestního zákona, odstavec 1) Kdo neoprávněně vy­robí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro ji­ného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psy­chotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let - ovšem v tomto případě se bude jednat o trestní sazbu dvojnásobnou podle odstavce (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než 18 let. Přičemž i případné „balení jointa“ je posuzováno jako výroba návykové látky, která je trestným činem podle § 283 tr. zákoníku, bez ohledu na množství vyráběné drogy.

Jinak řečeno, jestliže má občan našeho státu u sebe cigaretu obsahující marihuanu, tedy látku s obsahem THC vyšším než 0,3%, jedná se o pouhý přestupek (§ 30 písm. j) zák. č 200/90 Sb., kdy by policista měl na místě uložit blokovou pokutu nebo postoupit věc do správního řízení, při­čemž by cigaretu měl výtečníkovi odejmout (§ 34 zák. č. 273/2008 Sb.). Tedy držení drogy v ma­lém množství je posuzováno jako přestupek, a tudíž se na tento případ nevztahuje oznamovací povinnost podle trestního zákoníku. Ovšem v případě, že se jedná o množství větší než malé, je takovéto konání posuzováno již jako trestný čin. Pokud si pak některý aktivista na nějaké demon­straci zapálí cigaretu (jointa) marihuany, dopouští se přestupku podle § 30 odst. 1. písm. j), zák. č. 200/1990 Sb., přičemž samotná aplikace není protiprávní. Avšak držení nelegální návykové látky, mezi které marihuana patří, protiprávní je. A pokud některý aktivista jointa „pošle dokola“, to zna­mená, že tuto cigaretu sdílí s jinými, jedná se již o trestný čin podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (jinak jinému opatří) a to bez ohledu na množství návykové látky. A pokud se o tom některý občan ČR dozvěděl a neoznámí to Policii ČR, může být podle české legislativy potrestán podle § 367 (nepře­kažení trestného činu) trestního zákoníku odnětím svobody až na tři roky.

A tak jsem hulákající místní štamgasty upozornil, že pokud skutečně od­halili trestný čin a neoznámili to Policii ČR, můžou být i oni potrestáni podle trestního zákoníku. Na to reagovali takovým mácháním půllitry, že pivo až šplíchalo na stůl. Neboť většina diskutérů přes hrozbu paragrafu 367 ani v nejmenším nehodlala ustoupit od svého tvrzení, že skupinka mladých aktivistů pokuřovala marjánku, přičemž na inkriminované fotografii mladík v černé košili v podřepu, opírající se zády o zeď, má dokonce dávat kolovat jointa. Jsem ovšem zvyklý si informace ověřovat a tak jsem vytáhl z tašky notebook, připojil se na wi-fi a vyhledal na iDNESu inkriminovaný článek s fotogalerií, abych si mohl znovu prohlédnout tu fotku, kterou jsem dříve jen tak zrakem přelétl. Načež vzápětí jeden z nově příchozích návštěvníků lokálu, který se do diskuse zapojil a nedočkavě mi nakukoval přes rameno, triumfálně zajásal: „Naozaj! Z vonku to tak vyzerá!“ Nechtěl jsem jemu ani štamgastům kazit radost, ale přece jen jsem se jich mu­sel zeptat, zda si tu fotografii zvětšili. Jak se ukázalo, doma si ji někteří i zvětšili, ale detail jointa neviděli, poněvadž neuměli pohnout obrazem. Když jsem pak najel na detail mladíka v podřepu, opírajícího se zády o zeď, bylo hned jasno: mladík v černé košili žádného jointa kolovat nedává, neboť v pravé ruce drží zapalovač. A všichni ti, co na fotografii pokuřují, žádná „balená cíga“ v prstech nedrží, kouří jen obyčejnou klasiku s filtrem.

Zde odkaz na snímek:

http://ostrava.idnes.cz/foto.aspx?r=ostrava-zpravy&c=A150725_161336_ostrava-zpravy_eb&foto=JJ5ccedc_DSC_5910.JPG

Co je však podstatné: jak z této epizody vyplývá, být svědkem užívání marihuany v České repub­lice rozhodně není žádná legrace. Navíc Policie ČR předpokládá, že uživatel této drogy je napojen na překupníky či nezákonné pěstitele rostlin. Přesněji řečeno, pokud některý náš spoluobčan pěs­tuje konopí s obsahem THC vyšším než 0,3%, dopouští se přestupku jen v případě malého množ­ství do pěti kytek (§ 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb. V případě množství většího než ma­lého (více než pět kytek) se již dopouští trestného činu (§ 285 tr. zákoníku), přičemž sama ná­sledná sklizeň a sušení se považuje za výrobu drogy a je trestná podle § 283 tr. zákoníku. A pokud někdo svoji marihuanu daruje další osobě, jedná se vždy o trestný čin podle § 283 (jinak jinému opatří) trestního zákoníku, bez ohledu na množství návykové látky. To znamená, že každý, kdo někomu daruje jednu cigaretu marihuany, se tak dopouští trestného činu. A zde v souladu s naší legislativou platí, že pokud se o tom některý občan ČR dozvěděl a neoznámil to policii, může být potrestán podle § 367 (nepřekažení trestného činu) trestního zákoníku odnětím svobody až na tři roky.

Nikdy jsem nehájil užívání zakázaných návykových látek. Ale nelíbí se mi, když může být každý z nás kriminalizován za to, že se na udávání uživatelů či pěstitelů marihuany ne­bude podílet. Obzvlášť když naši soudci s oblibou prohlašují, že „neznalost zákona nikoho neomlouvá“. Ono se říká, že všechno je pro něco dobré a pro něco špatné. Ale také se říká, že kdo chce psa bíti, vždy si hůl najde.

Tři bývalí policisté kouří marihuanu před kamerou:https://www.youtube.com/watch?v=Q2eXs4pCs3k

Případné dotazy veřejnosti ohledně kriminalizace pěstování a užívání konopí s obsahem THC vyšším než 0,3% (marihuany) na webu Národní protidrogové centrály SKPV PČR zodpoví odborníci, zabývající se touto problematikou:http://www.policie.cz/clanek/myty-a-fakta-o-drogach.aspx

Autor: Karel Wágner | pondělí 10.8.2015 12:00 | karma článku: 20.29 | přečteno: 931x

Další články blogera

Karel Wágner

Je třeba utáhnout šrouby ?

Jak se v posledních dnech díky nejrůznějším článkům a rozhovorům z našich sdělovacích prostředků dozvídáme, na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, o 63 více než předloni.

12.1.2019 v 9:00 | Karma článku: 26.32 | Přečteno: 722 | Diskuse

Karel Wágner

Memento mori

Premiér Andrej Babiš v pondělním rozhovoru před novináři prohlásil, že nechce, aby se Česká republika připojila nejen k paktu o migraci, ale i k paktu o uprchlících.

19.12.2018 v 9:09 | Karma článku: 29.07 | Přečteno: 663 | Diskuse

Karel Wágner

Jak nám v Kosovu pravda s láskou zvítězily

Z našich sdělovacích prostředků se dozvídáme, že Kosovo bude mít pravidelnou armádu. A tak bych rád zopakoval povídání o Kosovu, které jsem zveřejnil ve čtvrtek 7.4.2016 na svém blogu.

14.12.2018 v 18:00 | Karma článku: 43.93 | Přečteno: 2926 | Diskuse

Karel Wágner

Začneme brát 4. dimenzi vážně?

Řada vědců dnes soudí, že čtvrtá prostorová dimenze by mohla být buď velká, a proto i patrná, nebo naopak malá, svinutá, pro nás nepozorovatelná.

24.11.2017 v 9:09 | Karma článku: 18.61 | Přečteno: 1355 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jana Karvaiová

Zamyšlení nad důvěrou

Dnešní zamyšlení bude o normálnosti (nenormálnosti) světa a důvěře. A kupodivu se dostanu i ke školství.

21.2.2019 v 19:20 | Karma článku: 10.43 | Přečteno: 143 | Diskuse

Jan Dvořák

Dobrou chuť, pokud víte, co jíte

Čas k dílu / čas k jídlu. Oba úkony by se neměly prolínat, vede to k neurózám. Stejně nebezpečné je také „dlabat“ u televize, to si pak člověk při obzvlášť dramatické zprávě může omylem vrazit vidličku do brýlí.

21.2.2019 v 18:59 | Karma článku: 9.83 | Přečteno: 199 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Me too a my

Je to přesně rok a půl, co se kampaň Me too objevila ve Spojených státech. Zatím neutichá a k nám se jí zatím naštěstí nedaří proniknout. Věřme, že to tak i zůstane

21.2.2019 v 17:36 | Karma článku: 32.48 | Přečteno: 834 | Diskuse

Jakub Kouřil

Pohřeb hudby

Žil byl král, který byl přísný a málokdy se usmál. Většinou se jen mračil a mračil. Královská tvář zrcadlila veliké starosti, které brázdily pod kůži, a zanechávaly za sebou ošklivé vrásky. Vladařovou láskou byla moc ...

21.2.2019 v 17:21 | Karma článku: 5.80 | Přečteno: 277 | Diskuse

Přemysl Čech

O tom, že z polských potravin strach nemám, ale..

Ale za negativní publicitu si mohou Poláci sami. Nejspíše je to tím, že tamní zemědělství je víc budováno na základech levnosti, než na základě kvality a to už od dob socializmu..

21.2.2019 v 17:03 | Karma článku: 16.41 | Přečteno: 414 | Diskuse
Počet článků 245 Celková karma 33.11 Průměrná čtenost 2858
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz