Přírodní jev, nebo kouzelnický trik ?

17. 05. 2016 10:11:01
Přání nevěřit může pohled na daný problém ovlivnit tak silně, jako přání věřit. Což platí i pro videa z australského Town­sville.

V posledních týdnech na internetu znovu diskutovaná videa Kena Goldsteina z australského Town­sville, který měl v únoru letošního roku dokonce zaznamenat i údajnou levitaci člověka, mají doklá­dat samovolný pohyb nejrůznějších objektů v jeho bydlišti. Nejčastěji zmiňovaná hypotéza pod­vodu při výkladu jeho klipů počítá s tím, že pohyb objektů ve skutečnosti způsobilo tahání za vše­lijaké nitě, gumičky a vlasce. V hypotéze podvodu uvažovaná, na první pohled nepostřehnutelná nit či gumička, užívaná jevišt­ními kouzelníky, má určitou pevnost v tahu. Je to výborná pomůcka pro triky s pohybem a levitací lehkých objektů. Pokud jde však o masivní, těžké objekty, jakými jsou skříň, knihovna, nebo pohovka, bylo by třeba k jejich posunu, poskakování, nebo jiným efek­tům užít pevnějšího vlasce, kovové struny nebo lanka.

V řadě klipů na YouTube, které by údajně měly dokumentovat „řádění poltergeista“ v obytných prostorách, se těžká pohovka samovolně odsouvá od stěny. Tak jako se na tomto záznamu (od 0:06 do 0:09) od stěny odsunula i černá sedačka v pracovně Kena Goldsteina:

https://www.youtube.com/watch?v=U07y7pwtQZY

Avšak v nahrávkách roztroušených po internetu nenajdeme nic, co by se mohlo rovnat samovol­nému pohybu této mohutné, těžké sedačky z australského Town­sville, za­zna­menanému kamerou. Sedačka v nepřítomnosti obyvatel domu vyváděla, jak se u nás říká, psí kusy. Jak ukazuje toto video (od 0:15 do 0:55), kde se na konci audiovizuálního záznamu těžký kus nábytku sám přisune ke zdi. Což postrádá logiku, jestliže máme uvažovat manipulaci s vlascem:

https://www.youtube.com/watch?v=6easrAIo5t0&index=3&list=PLF82A305000229B78

Zde se pak současně s „rozzuřenou“ pohovkou pohybuje (od 0:15 do 1:18) i televizor:

https://www.youtube.com/watch?v=4HOA2FZWiJY

Samovolný pohyb televizoru, ke kterému mělo v bydlišti Kena Goldsteina docházet poměrně často, předsta­vuje z hlediska uvažovaného falšování jevu nedořešený problém. Při prvních záznamech, které Goldstein zveřejnil, uvažovali kritici videa o digitálních úpravách obrazu, především o metodě klíčování (chromakeying, greenscreen, bluescreen). Což se v analýzách za­hraničních expertů ne­potvrdilo. Navíc z amatérských záběrů, které rozhodně nepořídilo žádné filmové studio, kdy Gold­stein televizor ob­chází s kamerou v ruce, je zřejmé, že u televi­zoru by nemohl stát další, později ­ Goldsteinem retu­šovaný člověk, který by s televizorem cloumal.

Jiné úvahy se točily kolem technického zařízení, které mělo být ukryto pod plochou zá­kladnou podstavce televizoru. Když se však na internetu objevily detailnější záběry tohoto jevu, bylo z nich patrné, že pod základnou není ukryto žádné zařízení. Navíc se ukázalo, že posuzovaný pohyb ne­ní tak jednoduchý, jak se na první pohled zdálo. Plocha podstavce nejenže se kolébala ze strany na stranu, ale i dopředu a dozadu. Tedy celý televizor se při samovolném pohybu nakláněl do několika stran.

Další samovolný pohyb televize pak zabíraly 10. června 2011 (od stopáže 0:15) současně tři digi­tální kamery. S jednou kamerou obchází Goldstein televizi po jejím pravém boku. Vlevo je v těsném sousedství televizoru zeď. A zeď je i za televizním stolkem:

https://www.youtube.com/watch?v=NwZeKzjAnUk&feature=related

Na internetu byly diskutovány především záběry kamery číslo 1 z tohoto klipu, kdy autor videa ob­chází pravý bok televizoru v místech, kde podle kritiků videa měl být napnutý vlasec, zapříčiňující pohyb televizoru. Ten měli záhadobijci dokonce objevit na jednom ze záběrů a přistihnout tak Goldsteina při podvodu. Ve skutečnosti však na jimi uváděné stopáži (od 1:18 do 1:20) vidíme pouze odlesk, míhající se po podlaze:

https://www.youtube.com/watch?v=BEtPmVLSlgI&list=PL4EF972F12AA2585C&index=7

V kompilaci z července 2011 se televizor v nepřítomnosti obyvatel domu kolébá dosti divoce. Prostor je ohraničen zdí jak za televizorem, tak po jeho levé straně. Je tu jasně vidět, že se tele­vize nejdříve kolébá napravo a nalevo. Po zmírnění pohybu pak televizor přechází na kývání vpřed a vzad. Což vyvolávalo u kritiků Goldsteinova videa pocit, že v této scéně jeden člověk tahal za vlasec ze sousední potemnělé místnosti, druhý pak měl z pozice za kamerou tahat za jiný vlasec. Zde odkaz na vlastní pohyb televizoru (na stopáži od 3:15 do 4:10), zaznamenaný 5. července:

https://www.youtube.com/watch?v=rlF4iy68tyU

Ovšem na již odkazované červencové kompilaci je na dalším z klipů vidět, jak se následujícího dne, tedy 6. července 2011, na tom samém místě ten samý televizor ve večerních hodinách rozký­val znovu (od 5:40 do 9:25). Tomuto pohybu byl již přítomen majitel domu, který k televizoru došel s kamerou, aby samovolný pohyb natočil z větší blízkosti a zaznamenal přitom některé detaily. Nejenže Goldstein televizor obchází z pravé strany (prochází prostorem mezi televizorem a ved­lejší místností), aby zprostředkoval pohled na jeho zadní stranu, ale zaměřil se i na detail pohybu­jící se základy podstavce, z čehož je zřejmé, že pod základnou není ukryto žádné technické zaří­zení, které by pohyb mohlo způsobit. Nahlédl i do prostoru pod vrchní deskou televizního stolku, po které základna podstavce poskakovala:

https://www.youtube.com/watch?v=rlF4iy68tyU

Při všelijakých podivných, mnohdy značně bouřlivých úkazech bylo jen otázkou času, kdy dojde v bydlišti Kena Goldsteina k nějakým škodám na vybavení domácnosti. A k těm skutečně dochá­zelo. O čemž svědčí i tato epizoda s poškozenou televizí (od 0:15) na záběrech pořízených v dubnu 2012:

https://www.youtube.com/watch?v=7F4zAEw6VsA

Ovšem nejzajímavější záběry byly pořízeny už v březnu 2011, kdy se ve dvou sousedních míst­nostech pohybovaly dva televizory najednou (od 0:15 do 1:20), přičemž spolu s nimi se pohybo­vala i šatní skříň:

https://www.youtube.com/watch?v=OqumqcPfU_Q&list=PL4EF972F12AA2585C&index=1

A právě samovolný pohyb šatní skříně, ke kterému na této lokalitě docházelo opakovaně, předsta­vuje pro zastánce hypotézy podvodu největší výzvu. Neboť pro obyvatele domu nepochopitelný pohyb skříně se v některých dnech pojil i s dosud neobjasněnými zvuky. Nejde o nějaké nám dobře známé praskání, linoucí se z rozesychajícího se dřeva, nebo ťukání červotočů ve starém nábytku, ale o mohutné rány, vycházející ze struktury stěn a dveří skříně. O čemž podává svě­dectví i tato nahrávka (od 0:15 do 1:20), pořízená 27. března 2011 ve večerních hodinách:

https://www.youtube.com/watch?v=wSFuhyBiKMI&list=PL86EAF44F77A96541&index=5

Nejlépe však samovolný pohyb skříně z Goldsteinovy ložnice reprezentuje tato autentická na­hrávka, pořízená 4. října 2011 odpoledne, kde skříň zabírají 2 kamery (od 1:10 do 6:30). A kde také autor videa skříň s jednou z kamer obchází, aby tak ukázal, že na skříni, ani za skříní, ani po jejích bocích není umístněno žádné zařízení, které by mohlo pohyb skříně způsobit:

https://www.youtube.com/watch?v=9PkAtBDHmVs&feature=related

Jinak řečeno, jestliže pohyb televizorů, sedačky i skříně nezpůsobila technická zařízení, jde buď o známé fígle kouzelníků s vlascem či lankem, nebo o přírodní jev. I když se první varianta výkladu těchto podivných úkazů či jevů zdá být pravděpodobnější, nezbývá než ji dokázat. Tedy alespoň některá zásadní videa, která se zdají podvod vylučovat, efekty docílenými kouzelnickými triky falzifikovat. A doklad těchto triků pak nalézt a označit v diskutovaných audiovizuálních nahrávkách z australského Town­sville.

Foto: Funny Wallpapers

Autor: Karel Wágner | úterý 17.5.2016 10:11 | karma článku: 21.51 | přečteno: 830x

Další články blogera

Karel Wágner

Je třeba utáhnout šrouby ?

Jak se v posledních dnech díky nejrůznějším článkům a rozhovorům z našich sdělovacích prostředků dozvídáme, na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, o 63 více než předloni.

12.1.2019 v 9:00 | Karma článku: 26.32 | Přečteno: 722 | Diskuse

Karel Wágner

Memento mori

Premiér Andrej Babiš v pondělním rozhovoru před novináři prohlásil, že nechce, aby se Česká republika připojila nejen k paktu o migraci, ale i k paktu o uprchlících.

19.12.2018 v 9:09 | Karma článku: 29.07 | Přečteno: 663 | Diskuse

Karel Wágner

Jak nám v Kosovu pravda s láskou zvítězily

Z našich sdělovacích prostředků se dozvídáme, že Kosovo bude mít pravidelnou armádu. A tak bych rád zopakoval povídání o Kosovu, které jsem zveřejnil ve čtvrtek 7.4.2016 na svém blogu.

14.12.2018 v 18:00 | Karma článku: 43.93 | Přečteno: 2926 | Diskuse

Karel Wágner

Začneme brát 4. dimenzi vážně?

Řada vědců dnes soudí, že čtvrtá prostorová dimenze by mohla být buď velká, a proto i patrná, nebo naopak malá, svinutá, pro nás nepozorovatelná.

24.11.2017 v 9:09 | Karma článku: 18.61 | Přečteno: 1355 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Jan Mestan

Něco málo k principu superpozice v geologii

Tento text věnuji vysvětlení tzv. principu superpozice v geologii. Následně provedu krátké zamyšlení nad tím, že geovědy mají významný problém s jeho uplatněním v praxi. Zejména pak v součinnosti s tzv. radiometrickým datováním.

21.2.2019 v 16:34 | Karma článku: 8.58 | Přečteno: 160 | Diskuse

Dana Tenzler

Je radioaktivita škodlivá? A proč vlastně… (1)

Může vás poškodit a může vás i vyléčit. Někdy vám také neuškodí - a když ano, tak ne všem stejně. Všichni se jí bojí. Velice často právem - a někdy neprávem. Tento (a následující blogy) se budou zabývat radioaktivitou.

21.2.2019 v 8:00 | Karma článku: 22.72 | Přečteno: 524 | Diskuse

Petr Bajnar

Freudovské přeřeknutí

Ačkoli jsem si svůj poslední článek v rubrice Věda „O lidské (ne)inteligenci“ pro kontrolu dvakrát četl, přesto jsem v něm napsal větu: "Ve zvířatech bude vidět jen zdroj výživných bílkovin a ne LIDSKOU bytost".

18.2.2019 v 16:50 | Karma článku: 12.83 | Přečteno: 465 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v jezírku - tajuplné bublinky v ledu

Jak se dostanou do ledu bubliny a proč se objevují jen někdy? Na vině je chemie a biologie, která neodpočívá ani v zimě. (délka blogu 5 min.)

18.2.2019 v 8:00 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 327 | Diskuse

Jan Mestan

'Zapomenutý' článek H. G. Owena

V roce 1976 vyšel dlouhý text H. G. Owena, který jej publikoval v magazínu Philosophical Transactions of The Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences. Owen se v něm zabývá myšlenkou expandující Země.

17.2.2019 v 18:20 | Karma článku: 14.32 | Přečteno: 276 | Diskuse
Počet článků 245 Celková karma 33.11 Průměrná čtenost 2858
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz