Otevřený dopis francouzskému prezidentovi

18. 05. 2017 9:00:00
Aneb jak se nám ty syrské BÍLÉ PŘILBY, díky analýzám jejich svědectví, začaly ukazovat ve zcela novém světle.

Bílé přilby, které mainstream zpravidla označuje za největší hrdiny občanské války v Sýrii, jsou opře­deny celou řadou mýtů. A tak se na internetu dozvídáme, že měly obdržet Nobelovu cenu míru, do­konce i filmového Oscara. Ve skutečnosti byl na slavnostním galavečeru 89. ročníku cen americké Akademie filmového umění 26. února Oscar udělen za dokumentární film The White Helmets (Bílé přilby) Orlanda von Eisendela a Joanny Natasegarové. Během děkovné řeči autoři citovali verš z Ko­ránu, po kterém se z publika, jak podotýkají komentátoři, ozvalo „rozpačité odkašlávání“. Následně se pak začaly na různých webech rojit uštěpačné poznámky, podle nichž by si Oscara zasloužily sa­motné Bílé přilby, a to za jejich herecké výkony.

Rovněž není pravda, že by organizace Syria Civil Defence (Syrská civilní obrana), jinak též Bílé přilby (White Helmets), získala Nobelovu cenu míru. Ve skutečnosti získala ocenění Right Livelihood Award (Cenu dobrého života), které jako alternativní cenu k cenám Nobelovým založil německo-švédský filantrop Jakob von Uexküll. Bílým přilbám tuto cenu v prosinci 2016 udělil švédský parla­ment za jejich „neutuchající odvahu, spolulidství a humanitární nasazení při ochraně civilního oby­vatelstva uprostřed zkázy syrské občanské války.“ Ovšem nikde se již nehovoří o tom, že představují dobrovolnickou organizaci civilní obrany, která působí výhradně v oblastech kontrolovaných „rebely“. Nemají tedy nic společného s vládní Syrskou civilní obranou, která působí na územích kontrolova­ných vládou a je od roku 1971 součástí ICDO (International Civil Defence Organization). A jak uvádí GlobalResearch, název opoziční Syria Civil Defence byl „odcizen legitimní syrské organizaci stejného jména“, v Sýrii založené roku 1953. Přičemž k nejčastějším výhradám vůči Bílým přilbám patří před jejich mecenáši skrývané napojení na Frontu an-Nusrá, jinak též Džabhat Fatah aš-Šám. Za zakla­datele White Helmets je pak označován Le Mesurier, který absolvoval britskou elitní Královskou vo­jenskou akademii v Sandhurstu a má za sebou kariéru britského vojenského zpravodajského důstoj­níka.

Pochopitelně se tak Global Research netěší přízni mainstreamu, na Bílé přilby pějícímu ódy. Navíc zde 6. dubna 2017, odezvou na události v syrském Chán Šajchúnu, profesor Michel Chossudovsky, zakladatel a ředitel Centre for Re­search on Globalization (CRG), což je nezávislá výzkumná a medi­ální organizace se sídlem v Montrealu, čtenářům připomenul jeho již dříve publikovaný poznatek: „Pentagon nejen poskytoval che­mické zbraně Al Nusře, přidružené teroris­tické organizaci Al-Káidy, ale také poskytoval školení rebe­lům při používání těchto zbraní“. Podle Chossudovského totiž Pen­tagon v minulosti dospěl k závěru, že je potřeba vycvičit opoziční povstalce při manipulaci s chemic­kými zbraněmi. Tento specializovaný vzdělávací program, který pak probíhal v Turecku a Jordánsku, byl realizován prostřednictvím sou­kromých vojenských společ­ností a bezpečnostních agentur na zá­kladě jejich smluv s Pentagonem.

Přízni mainstreamu se ovšem netěší ani Veterans Today, kde se 6. dubna 2017 objevil článek Orde­red Censored by Trump. Jak v úvodu tohoto článku editor říká, měli podle jeho zdroje z Kongresu prezident Donald Trump a jeho bezpečnostní poradce H. R. McMaster požádat Kybernetické velitelství (Cyber Command), aby servery Veterans Today (VT) zablokovalo a zabránilo tak americké veřejnosti ve čtení nepřístojného článku, pojednávajícího o chemickém útoku v Sýrii. Jak je na odkazu vidět, k zablokování jejich strá­nek (alespoň v Evropě) však nedošlo. I když nelze vyloučit, že to nakonec mohlo být způsobeno tím, že se k jejich HireVeterans připojila americká organizace American College of Physicians (ACP), která je druhou největší skupinou lékařů ve Spojených státech, neboť její členská základna zahrnuje 141 000 inter­nistů, souvisejících subspecialistů a studentů medicíny. A tak v případě na stránkách Veterans Today zveřejněných poznatků, ke kterým dospěl tým švédských lékařů při analýze vi­deo­záznamu Bílých přileb, se možná nakonec dočkáme i vyjádření lékařů ze Spojených států. Je pravda, že se v poslední době ve Spojených státech začaly objevovat různé kritické analýzy údaj­ných chemických útoků v Sýrii, dokonce i toho nedávného z Chán Šajchúnu, ke kterému se vyjadřo­val De­nis O'Brien, PhD, dosud však za žádnou z nich nestál tým amerických lékařů. Zde je třeba ještě podotknout, že farmakolog a fyziolog De­nis O'Brien je autorem i na internetu volně dostupné fo­renzní farmakologické analýzy chemického masakru ze srpna 2013, k němuž došlo v oblasti Ghúta.

Jak bylo již řečeno, k nejčastějším výhradám vůči Bílým přilbám patří jejich napojení na Frontu an-Nusrá. Od prosince 2012 Spojené státy vedou Frontu an-Nusrá jako teroristickou organizaci, o rok později ji na tento seznam zařadila také OSN, neboť její bojovníci byli několikrát obviňování z masa­krů menšin a civilního obyvatelstva. Fronta an-Nusrá před lety slíbila věrnost teroristické síti al-Káida, v červenci roku 2016 však syrští islamisté vazby údajně zpřetrhali a změnili si jméno. Na bojištích se­verní Sýrie patří milice Džabhat Fatah aš-Šám (Nusra) k vojensky nejschopnějším „rebelům“ bojují­cím proti režimu Bašára Asada, jehož odstoupení požadovaly i Spojené státy. Přesto však Barack Obama nařídil Pentagonu několik týdnů před svým odchodem z Bílého domu tvrdší postup proti čle­nům Fronty an-Nusrá. Obama totiž, i když je o tom dnes ticho po pěšině, dlouhodobě varoval, že tito ozbrojenci představují stejné riziko jako tzv. Islámský stát. A americká armáda od něho ke konci loň­ského roku dostala za úkol najít a zlikvidovat lídry této skupiny v jimi ovládané provincii Idlíb, ve které se nachází městečko Chán Šajchún, kde se 4. dubna 2017 odehrál chemický útok na civilní obyva­telstvo.

V minulých letech v provincii Idlíb, a také v médii na dálku sle­dovaném východním Alepu, nechyběly ani jednotky Free Syrian Army (FSA). Od roku 2013 přecházely celé jednotky FSA k Nusře a roze­znat je od sebe bylo prakticky nemožné. Tyto jednotky si často ponechaly označení FSA, ale to pouze za účelem získání západní výzbroje a podpory. Zprávy o pře­rodu jednotek FSA v milice Fronty an-Nusrá byly potvrzeny i z oficiálních zdrojů, když jeden z vojenských představitelů USA prohlásil, že více než polovina povstaleckých sil by se dala označit jako „extremistická a islamistická“, přičemž jejich počet neustále roste. A není bez zajímavosti, že v Sýrii již několik let v řadách tzv. povstalců bojuje i skupina džihádistů z Kavkazu, označovaná za „Prapor přistěhovalců do Sýrie“, usilující zde o zavedení práva šaríja, jak o tom psal izraelský server Times of Israel, který toto radostné oznámení spolu s příslušnou videonahrávkou objevil na facebookové stránce Free Syrian Army. A jak jsme o tom v únoru 2013 byli informováni na webu Českého rozhlasu, začali tzv. Kavkazané proti Asadovi bojovat „pod velením opoziční islamistické skupiny Fronta an-Nusrá“. Zde je pak odkaz na video, které nebylo na YouTube zveřejněno za účelem prezentace násilí, ale pro zdokumento­vání válečných zločinů. Autentické video dokládá zvěrstva, která před měsícem, konkrétně 15. dubna 2017, páchala Fronta an-Nusrá při útoku na konvoj autobusů u Alepa, kde za­hynulo z prorežimních šíitských vesnic evakuovaných 112 osob, včetně 68 dětí, přičemž zraněno bylo 55 dalších. Zabito a zraněno zde tolik dětí bylo především proto, že na konvoj útočící rebelové děti k autu se skrytými výbušninami přilákali jim rozdávanými chipsy:

https://www.youtube.com/watch?v=EmkK0jXSJQs

V první reakci na tyto šokující události některá americká média, včetně CNN, uvažovala o tom, že z masakru obviní syrský režim. Ovšem Rami Abdul Rahman, ředitel Syrské observatoře pro lidská práva (SOHR), během televizního rozhovoru pro CNN striktně prohlásil, že nevěří tomu, že by za útokem mohl stát syrský režim, který nemá potřebu své sympatizanty zabíjet. Konvoj evakuovaných vesničanů provázela (jak je zřejmé z videa) vozidla Syrského arabského červeného půlměsíce (SARC), který překračuje frontové linie a je v kontaktu se všemi bojujícími stranami, čímž se tak jeho pomoc může dostat všem potřebným. O jejich záslužné práci se z našich sdělovacích prostředků ovšem nic nedozvíme, neboť mediální prostor ovládají Bílé přilby.

Zdravotníci ze SARC po výbuchu začali ihned ošetřovat raněné a pacienty s těžkým poraněním pře­vážet do nemocnice. Což ovšem CNN na dokumentárních záběrech neukazovala. Namísto toho později opět prezentovala Bílé přílby, které k autobusům dorazily až po té, co byli ranění civilisté z autobusů skutečnými zdravotníky ošetřeni, nebo odvezeni do zdravotnických zařízení. A tak na pečlivě vybírané fotografii záchranáři s bílou přilbou a velkým logem na zádech „zachraňují“ jednu ze zesnulých obětí útoku. Což ovšem nevylučuje možnost, že odnášejí dekou zakryté tělo některého džihádisty z Ahrar aš-Šámu, hlásícího se k šíitské větvi islámu, podobně jako vesničané do Alepa převážení autobusy: „Byli jsme na místě, abychom zajistili průchod konvoje“, řekl novinářům mluvčí Ahrar aš-Šám. K tomu je třeba podotknout, že Hassan Aboud, bývalý velitel Ahrar aš-Šámu, svého času prohlásil, že bude spolupracovat s Frontou an-Nusrá a nebude s tím mít problém, dokud Nusra bude bojovat proti Asadovi. Tehdy také veřejně přiznal, že skupina Ahrar aš-Šám v některých bitvách spolupracovala rovněž s ISIL (Islámským státem), což odůvodnil tím, že všechny v Sýrii bojující sku­piny rebelů spojuje stejný cíl: svrhnout režim Asada a vytvořit v Sýrii chalífát.

Syria Civil Defence (Bílé přilby) u trosek aut „zachraňují“ jednu z obětí atentátu. Foto: abcNEWS, by CNN

Ale zpět k Bílým přilbám. O jejich propojení s Nusrou vypovídá autentický videodokument, který poří­dil francouzský humanitární pracovník Pierre Le Corf, jenž v Alepu žil více než rok. Zde se ukazuje, jak v rebely ovládaných čtvrtích Alepa byla organizace Bílé přilby spojena s Free Syrian Army (FSA), která již představuje jen konglomerát teroristických skupin (nejde jen o Nusru, ale i skupiny Ahrar aš-Šám, nebo Harakat Núr ad-Dín az-Zenki, ale i různé menší milice džihádistů). Na těchto záběrech také vidíme dodnes stojící, nikterak nerozbombardované nemocnice, o kterých Bílé přilby z Alepa několikrát podávaly hlášení, že byly vládním letectvem zcela zničeny. Uvidíte i zásoby léčiv, vyhra­zených skupinám rebelů, ke kterým civilisté neměli přístup. Tedy i v tomto případě se ukazuje, že Bílé přilby byly opravdu přidruženy k teroristickým skupinám, přičemž mnoho jejích členů přísahalo věrnost Frontě an-Nusrá. WHITE HELMETS: LIVING NEXT DOOR TO AL QAEDA IN ALEPPO:

https://www.youtube.com/watch?v=tseqwNIXhDQ

Zde si pak můžete přečíst otevřený dopis, který zaslal Pierre Le Corf francouzskému prezidentovi, o němž naše hlavní sdělovací prostředky vesměs mlčí jak hrob. Přitom francouzským aktivistou podá­vaná svědectví jsou pro posuzování role ozbrojené syrské opozice podstatná už jenom proto, že tzv. Islámský stát ztrácí jím dosud ovládaná území a usiluje o uzavření spojenectví s Al-Káidou. Podle iráckého viceprezidenta Ajáda Alávího se spojenectví Islámského státu a Al-Káidy zdá být na spad­nutí, neboť tyto dříve znesvářené skupiny spolu o tom jednají: „Probíhá diskuse a jednání mezi zá­stupci lídra Islámského státu Abú Bakra al-Bagdádího a vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího,“ řekl před několika dny irácký viceprezident agentuře Reuters. Vlastní poznatky ze Sýrie přináší i britská novinářka Vanessa Beeleyová. Také v jejím článku se do­zvídáme, kdo že to jsou Bílé přilby.

Trochu jiný pohled na Bílé přilby přináší SWEDHR. Což je nezisková nevládní organizace založená ve Švédsku za účasti švédských lékařů a univerzitních vědců v lékařských vědách a zdravotnických oborech, která se věnuje mezinárodním tématům v oblasti lidských práv. Několik členů SWEDHR také spolupracuje s Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic). Tento tým švédských lékařů de­tailně rozebíral jeden z dřívějších chemických útoků v Sýrii, přičemž se ukázalo, že některá videa a svědectví organizace Bílé přilby, jako významný nástroj ovlivňující mínění světové veřejnosti, jsou z pohledu medicínských oborů zmanipulovaná. A není bez zajímavosti, že závěry SWEDHR byly 12. dubna 2017 zmíněny v diskusích na půdě Rady bezpečnosti OSN.

Po událostech v Chán Šajch­únu ze 4. dubna letošního roku a následném útoku na leteckou základnu Šajrát raketami Tomahawak se objevily snahy o diskreditaci této organizace a některých členů týmu. Jedním z nich je i profesor Marcello Ferrada de Noli, předseda SWEDHR, který svůj zásadní článek Bílé přilby a jejich video: Švédští lékaři pro lidská práva odsuzují lékařskou nedbalost a "zneužití" dětí pro cíle propagandy publikoval 6. března 2017, zhruba měsíc před tím, než došlo k chemickému útoku v provincii Idlíb. Tedy v žádném případě nemohl být ovlivněn událostmi v Chán Šajch­únu, ani následným americkým útokem na leteckou základnu Šajrát, ze které podle prezidenta Trumpa vzlétly vládní stíhací bombardéry se sarinem: viz zde plné znění článku, o kterém se začalo diskutovat na soci­álních sítích, nejčastěji Twitteru.

Následně pak 17. března 2017 Marcello Ferrada de Noli veřejnost informoval o aktualizaci původního textu, publikovaného po analýzách videí zveřejněných Bílými helmami, jež měla za cíl představit dů­sledky údajného útoku jedovatým plynem v Sarminu dne 16. března 2015. Nové poznatky, které byly potvrzeny i stanovisky specialistů z řad členů SWEDHR, prokazují, že zvýrazněný "život zachraňu­jící" postup u dítěte, zobrazeného na videu, byl falešný. Konkrétně dítěti nebyla podána žádná látka (adrenalin), i když „lékař“ uvedl jehlu injekční stříkačky do simulovaného manévru intrakardiální in­jekce. Toto zjištění může podpořit hypotézu, kterou lékaři publikovali v předchozí zprávě, kde uváděli, že ​​dotyčné dítě "jestliže už není mrtvé, by mohlo zemřít“ kvůli takovémuto zákroku. Tři děti, které byly podrobeny "život zachraňujícím" postupům, byly již mrtvé a příčina smrti, která je Bílými přilbami při­suzována otravnému plynu, byla zpochybněna dalšími lékařskými názory, nezávisle na hodnoceních uváděných ve zprávách SWEDHR. Podle názoru jednoho z oslovených britských lékařů by zdravotní stav u dítěte „zachraňovaného podáním adrenalinu“ mohl být přisuzován předávkování drogami, pravděpodobně opiátům. Lékaři diskutované video bylo v posledních dnech z řady serverů odstra­něno, je ale dosud funkční na THE INDICTER Channel, kde byla inkriminovaná část videa publiko­vána 6. 3. 2017. Pod videem je uveden výňatek z prohlášení švédské lékařky Leny Oske:

https://www.youtube.com/watch?v=3GXz9ww7JY4

Všechna tato zjištění vyvolávají vážné otázky o etické bezúhonnosti organizace White Helmets, zne­užívající mrtvých dětí k propagandistickým cílům. Přičemž uprostřed emocionálního dopadu scén, zobrazených na videu Bílých přileb, se dosud žádný z hlavních sdělovacích prostředků nad jejich pravdivostí nezamýšlel. Žádný z novinářů se zřejmě nezamýšlí ani nad pravdivostí scén označova­ných za "White Helmets rescue kid", na nichž Bílé přilby zachraňují děti z trosek rozbombardovaných domů. Pak dochází k takovým paradoxům, jako když CNN ukazuje jednu a tu samou holčičku, která byla zachráněna na různých záběrech celkem třikrát. Nebo když se na fotografiích, šířených nejrůz­nějšími agenturami, objevuje v náručích Bílých přileb z trosek plných suti a prachu zachráněný, zjevně nezraněný chlapec, který nemá zaprášené vlasy.

A i když se to zdá být neuvěřitelné, na internetu se již objevily nahrávky, na kterých je vidět, jak lidé z týmu Bílých přileb kašírují údajné „oběti bombardování" a poučují je o tom, co přesně mají říkat a jak se mají na záběrech chovat. Kromě toho již nejrůznější novináři v Sýrii pořídili fotografie, na kte­rých „neozbrojení záchranáři“ z řad Bílých přileb nosí zbraně.

Autor: Karel Wágner | čtvrtek 18.5.2017 9:00 | karma článku: 34.97 | přečteno: 1730x

Další články blogera

Karel Wágner

Začneme brát 4. dimenzi vážně?

Řada vědců dnes soudí, že čtvrtá prostorová dimenze by mohla být buď velká, a proto i patrná, nebo naopak malá, svinutá, pro nás nepozorovatelná.

24.11.2017 v 9:09 | Karma článku: 17.43 | Přečteno: 1205 | Diskuse

Karel Wágner

Čtyřrozměrný model života

Zaujalo mne další Matykání z blogu Jana Řeháčka, kde se na úvod čtenářů zeptal, zda nechtějí vyhrát milión dolarů?

14.11.2017 v 9:09 | Karma článku: 20.19 | Přečteno: 1163 | Diskuse

Karel Wágner

Tahá nás někdo za fusekli ?

V minulých dnech se na stránkách Organizace spojených národů objevila zpráva, adresovaná Radě bezpečnosti.

4.11.2017 v 9:00 | Karma článku: 26.95 | Přečteno: 1091 | Diskuse

Karel Wágner

Brutální chemický útok v Chán Šajchúnu

Může za něj Asad a měli to potvrdit odborníci, hlásal titulek na iDNESu, zveřejněný včera, tedy v pátek 27. října.

28.10.2017 v 9:00 | Karma článku: 37.41 | Přečteno: 2134 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jiří Turner

Chvála veřejnoprávní České televizi a Českému rozhlasu

Není to míněno ironicky. Myslím, že žádný lepší zdroj informací u nás neexistuje a nutno říci, že asi ani existovat nemůže. Nikdo nemá, a mít nemůže, tak komplexní záběr, tak sofistikovanou síť profesionálů, ani míru nezávislosti.

14.12.2018 v 15:22 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Schizofrenik

Ilustrovaný podčárník aneb zamyšlení nad některými jevy v životě pozemšťanů a vztahy, které se jich nějakým způsobem týkají.

14.12.2018 v 13:30 | Karma článku: 5.12 | Přečteno: 166 | Diskuse

Zdeněk Majzlík

Konopí, armáda, a jedno téma do diskuse.

Existuje jedno velmi citlivé téma, o kterém se příliš nehovoří. Jistě, občas, když dojde k maléru, tak se připomene. Ale pak od něj raději všichni utíkají pryč.

14.12.2018 v 12:43 | Karma článku: 8.52 | Přečteno: 152 | Diskuse

Jiří Turner

Všechno je jinak aneb od Mojžíše po Babiše

Tím výrokem se neobracím ke stejnojmenné knize populárního dua Šichtařová - Pikora, ani k Legardinierovu románu téhož názvu, ale spíše k židovské anekdotě, ve které starý rabín těmito slovy na smrtelném loži předává svou moudrost.

14.12.2018 v 12:07 | Karma článku: 9.91 | Přečteno: 303 | Diskuse

Ivo Cerman

Jaro národů nebo revoluce základních práv?

Na přehodnocení revoluce 1848 v letošním osmičkovém roce nedošlo, protože se na ni takřka zapomnělo.

14.12.2018 v 11:38 | Karma článku: 4.55 | Přečteno: 138 | Diskuse
Počet článků 242 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2860
příležitostný publicista
Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz